גלריה

פתוח 24/6 | 050-5204861 | zahi.traktoronim@gmail.com | מושב גן שורק